With a yearning for learning

Mitt arbete är mångfacetterat. Ingen är gladare än jag för det. Ibland känns det som att det finns tusen möjligheter. Möjligheter att förändra världen…
Tycker du att jag blir lite pretentiös? Nåväl. Kanske det. Men om vi tänker efter, är det inte det vi håller på med? Varje dag som vi träffar barnen, eleverna, lärarna,rektorerna, föräldrarna så möts vi, lär oss om varandra och omvärlden. Skapar relationer. Utökar vår kunskap. Varje dag.
Det är klart att det sker en förändring och att vi är medspelare till denna förändring.

Det finns ett kapitel i vår läroplan som heter Skolan och Omvärlden (kap2.6). Kapitlet ryms på en enda sida i läroplanen (s. 17). Ett ”mini-kapitel” alltså…
Men då kommer vi till det jag skrev om i mitt allra första inlägg på denna blogg. Respekten för det skrivna ordet…
Läs målen här nedanför:

Mål
Skolans mål är att varje elev
kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
har inblick i närsamhället och dess arbets- förenings- och kulturliv, och
har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. (kap2.6)

Om vi adderar ”Skolans uppdrag” (Lgr 11) till ovanstående mål så förstår både du och jag att det är stora saker vi pratar om. ”En viktigt uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja pröva egna idéer och lösa problem” (Lgr-11 Skolans uppdrag s. 9) Det är liksom ingen ”quick-fix” som det handlar om.Förändringsprocesser tar ca. 5-7 år så hur ska vi hinna med? Är det ens möjligt?

Klart att det är möjligt, men vi måste nog börja tänka i andra banor om vi ska kunna anta utmaningen på riktigt. När jag skriver ”vi” så är det viktigt att påpeka att det inte bara handlar om  förskolan och skolan. Utmaningen måste antas av vår omvärld också. Närings- förenings- och kulturlivet behöver samverka tillsammans med skolan än mer intensivt och kanske framförallt mer effektivt. Det finns massor av exempel på god samverkan, men det är också lika mycket ett exempel på hur många ”stuprör” det finns runt eleven. ”Stuprören” är isolerade händelser eller projekt som i sig verkligen är jättebra, men det skapar inte det sammanhang som eleven behöver för att kunna uppnå de mål som finns i vår läroplan. Det blir liksom inte ”på riktigt” för eleven.
Nu skulle man ju kunna tro att vi ska samverka, samarbeta och interagera med varandra ännu mer än vad vi gör, men jag tror samtidigt att det inte är svaret på frågan. Jag tror (och ta mig på orden när jag säger ”tror”) att vi måste ta tillbaka ”Skolans uppdrag” samtidigt som vi än mer ser saker och ting ur barnets perspektiv. Vilka behov har barnet? Vad är nästa steg för barnet? Hur kan vi hjälpa och stötta barnet att nå ännu längre i sin utveckling?
När jag träffar förskollärare och är ute på förskolor så märker jag att ovanstående perspektiv redan finns. På förskolorna är man oerhört skickliga på att se barnet och utmana de till att våga ta nästa steg, att stötta ett livslångt lärande. Nåväl. Finns ju inga kunskapskrav, nationella prov eller betyg på förskolorna skulle kanske de mest skeptiska nu säga. Nej, jag håller med. Det försvårar. Men om vi ändrar fokus från att utbilda elever, till att utbilda människor (vilket jag verkligen tycker att förskolan gör) så bör det hända en massa bra saker. Att se hela människan. Att utveckla hela människan.
Till hösten försöker vi i Östersund och i Jämtlands län att dra ett strå till stacken. Vi planerar just en skolutvecklingskonferens för alla pedagoger från förskola till gymnasium. Konferensen heter #LUST14 och namnet kommer från att vi vill öka det lustfyllda lärandet – ”with a yearning for learning” – med längtan efter att lära. Syftet med konferensen är inte bara att pedagogerna ska få möjlighet att lyssna på några av Sveriges mest attraktiva föreläsare, utan också att få möta andra pedagoger och dela erfarenheter med varandra.
Vi har en fantastisk föreläsarlista….   …. Anna Kaya, Gunilla Dahlberg, Christian Lundahl, Daniel Lundqvist, Johanna Gagner, Hanna Stehagen, Micke Gunnarsson, Anne Bamford, Joanna Giotta mfl. mfl….
Men, när vi dragit upp strået på stacken så börjar det hårda arbetet. Att omsätta alla kloka ord, all vetenskaplig fakta och alla tips. Det är en stor utmaning för oss alla. Vågar vi anta den?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *