Sagan om Molnet – the precious one…

Mmm.
Rubriken kanske förpliktar en förklaring, fast kanske ändå inte….

CC BY SA theaucitron

CC BY
SA theaucitron

Alla vet ju om det här, i alla fall de som dagligen använder ett digitalt verktyg 2014.

Molnet. Den ultimata lösningen (?) på lagring och åtkomst av media? Kanske är det så. Om fem år vet vi inte om det längre kommer att vara den ultimata lösningen. Då har någon kreativ person kommit på ett annat sätt att handskas med digitala medier. Kanske.
Men tillsvidare så ser alla att det fungerar, det underlättar och det gör både privat- och arbetsliv  lite smidigare att leva och verka i. Inom skolan så använder många pedagoger molntjänster, framförallt efter lärplattornas intåg. Sveriges större städer går ”all-in” inom olika molntjänstavtal och Datainspektionen har fullt sjå med att inspektera för att se att allt går rätt till. Kritiska röster höjs kring att PUL är föråldrad (precis som upphovsrättslagen) och debatter om detta kan vi läsa i tidningarna varje vecka.

Inom skolans väggar blir det en aning förvirrat. Pedagogen, som längtat efter alternativ att lagra bilder, texter och annan media har för länge sen insett att molntjänsten kommer göra arbetslivet en aning lättare, inte bara rent administrativt, utan även (och kanske mest av allt) i lärandet. Så varför blir det sånt liv kring molntjänsterna? Det verkar ju så bra…

Ja, det gäller att skilja på saker och ting. Gör man inte det så blir det stort och ogripbart. Om det blir stort och ogripbart så blir information och fakta en ogenomtränglig sörja som ingen orkar ta sig igenom. Har man inte tillgång till information och fakta så blir man oftast osäker, till och med lite rädd. Vad betyder det här, och vilka konsekvenser blir det?

Pedagogernas arbetsliv består av en hel del administrativt arbete. Blanketter, närvarorapportering, åtgärdsprogram, likabehandling, handlingsplaner är bara några rubriker på vad som passerar en vanlig lärare. Arbetet innebär många gånger hantering av personuppgifter och annan känslig information. En annan del i deras arbetsliv består i att administrativt dokumentera eleverna i form av betyg samt omdömen. (att omdömena sker muntligt betyder nog inte att pedagogerna slutar dokumentera skriftligt) Även här sker en viss hantering av personuppgifter och känslig information. En tredje del av deras arbetsliv är att driva/handleda en pedagogisk verksamhet med eleverna – det vill säga där själva lärandet äger rum. Det handlar då om dokumentation före, under och efter olika lärmoment, det handlar om att föra dialoger och kommunicera, det handlar om att motivera och engagera och det handlar om att föra fram kunskap som eleven kan värdera, processa och förstå. Dessa tre delar bildar tillsammans en helhetsbild runt eleven och kvalitetssäkrar att eleven får det den ska ha. Enligt alla de lagar och styrdokument som finns.
Om vi nu börjar skilja på de tre delar som jag nämnt här ovanför genom att ställa följande fråga till dig… Var skulle molntjänsterna verkligen kunna göra nytta?

*fundera*

Det kanske är en ledande fråga… Men, eftersom vi ska följa personuppgiftlagen så är svaret ganska enkelt. Vi kan omöjligen behandla personuppgifter via molntjänster. Då gör vi ett fel som kan skada eleven och vårdnadshavare. Punkt.

Det vi däremot kan göra, är att använda molntjänsterna i den pedagogiska verksamheten. I undervisningen.
Jamen, hur gör vi med personuppgifterna då. Vi tar ju bilder, filmar och dokumenterar med namn, är inte det personuppgifter?

Exakt! Hur gör vi då? Det är här själva nyckeln till ”the precious one” finns. Vi måste vara helt på det klara med vilket syfte och mål det finns med att dokumentera och publicera på nätet. Vi ska dessutom hela tiden föra en dialog med vårdnadshavare och rektorer. Hela tiden ställa frågor till oss själva. Hur gör vi nu? Vad är det vi ska dokumentera? Varför ska vi dokumentera?
Om vi tar formativ bedömning som ett kort exempel. Du inleder ett arbetsområde, pekar ut målen och de olika vägarna för att nå det. Under arbetsgången ger du feedback och handleder eleven, håller hen på ”rätt” spår för att slutligen presentera arbetet (via webbpublicering eller presentation till kompisar te.x). Behöver du lämna ut eller publicera personuppgifter eller känslig information för detta?
Nej.
Istället kan vi fokusera på den lärandeprocess som eleven befinner sig. Vad behöver eleven få veta? Vilken feedback behöver hen? Vad behöver hen framåt? Att då dokumentera/publicera/fota/filma elevens ansikte, hemförhållanden, e-mail adresser, namn eller annan personlig information blir verkningslöst. Jag tror att vi fortfarande kan känna oss lite främmande för att göra på det här sättet. Men möjligheterna till att utveckla ett sådant arbetssätt, där vi dokumenterar elevens lärandeprocess och inte personen, har definitivt ökat i takt med molntjänsternas intåg.
Dessutom är det ”lättare” för pedagogen att bedöma och samarbeta gör ju inte saken sämre.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *