Enjoy – Respect – Achieve

De tre orden tillhör den kommunala skolan Bohunt som ligger en bit utanför London (Liphook Hampshire). Jag fick möjligheten att besöka Bohunt då det var ett av ”spåren” under den BETT-resa som vi genomförde alldeles nyligen. Egentligen hade jag inga större förvlogoäntningar på besöket. Det engelska skolsystemet är för mig en ganska okänt, förutom de klassiska skoluniformerna samt att det finns en stor respekt för skola och utbildning.

Efter trekvarts bussfärd från London kom vi fram till en skolbyggnad som låg vackert belägen i kanten av ett naturområde. Skolan i sig såg inte speciellt stor ut, tvärtom såg den väldigt liten ut (vilket jag skulle få äta upp lite senare)
Bohunt School är en blandad 11-16 års ”Academy” med mer än 1575 studenter. Upptagningsområdet är närområdet men även områdena Surrey och West Sussex. (och det var här någonstans jag började äta upp mitt första intryck av ”småskola”…) Skolan har sedan 1996 varit en av skolorna som specialiserat sig inom språk och deras läroplan har en stark internationell prägel.

Vi möttes av en oerhört professionell organisation! Förutom den alldeles närvarande engelska vänligheten fanns där direkt en känsla…  …ni vet den där känslan när man kliver in på en skola (eller för den delen en annan byggnad) som andas engagemang, nyfikenhet, driv, motivation och STOLTHET.
Deras ERA (ethos), Enjoy, Respect och Achive genomsyrade hela skolan på ett väldigt märkbart sätt och ”ERA-kulturen” har samlat skolan till att göra i det närmaste en explosionsartad utveckling.
Skolan är numera på ”topp 20-listan”  över de framgångsrikaste skolorna i England efter att i många år brottats med sociala- och kunskapsmässiga problem. Resan har definitivt inte varit lätt och Neil Strowger som ledsagade oss berättade om de stora utmaningarna som de 2008-2009 stod inför. Skolan var i det närmaste fallfärdig och de fanns stora bekymmer med kunskapsresultaten. Men Neil samt hans kollegor antog utmaningen och utvecklade skolan till en mer än väl fungerande skola som idag gör fantastiska resultat. På frågan vad det var som gjorde att skolan kunde vända den negativa trenden svarade han: ” Vi bestämde oss för att arbeta gemensamt med ”kulturen”, the Bohunt ERA. Ett enkelt svar på något som jag uppfattar som en enorm utmaning.
Vad består kulturen av ?
Ja, under rubrikerna döljer sig en rad olika kopplingar som tillsammans bildar en helhet.
ENJOY – handlar helt enkelt om att ”happy learners are successful learners”. Det handlar om det vi Sverige kallar ”det lustfyllda lärandet” där engagemang, möjligheter, goda lärandemiljöer och stöttning skapar en glädjefylld skola.
RESPECT – handlar framförallt om självrespekt. Men också att respektera lärandet, skolan och att de saker som du själv gör får konsekvenser för dig själv och andra. För de pedagogerna handlar det om att respektera eleverna, att lyssna och handleda genom att utmana.
ACHIEVE – handlar om att ha höga förväntningar för att uppnå goda resultat. Det handlar om att erbjuda lärandemiljöer/suituationer så att eleverna får möjligheten att uppnå resultat. På en av alla citat som satt på byggnaderna runt skolan (citat från Sokrates, Confucius m.fl.) var ett som fastnade alldeles speciellt – ”High achievement always takes place in a framework of high expectation (Jack Kinder)”
Om det var något som märktes på skolan så var det just det…  …här finns förväntningarna!!

Den här kulturen fick också ett redskap, eller ett verktyg som också genomsyrar allt lärande på skolan, ”The challange-based learning. (CBL)”
CBL har sina rötter från John Deweys problembaserade lärande och handlar kortfattat om ett kollaborativt lärande där lärare och elever arbetar tillsammans utifrån olika idéer och områden som introduceras, där man genom frågor kan föreslå lösningar och utveckla idéerna på verkliga problem och vilka konsekvenser det skulle ha. Eleverna reflekterar över sitt lärande och effekterna av deras handlingar och publicerar sina lösningar för andra elever, eller för den delen till ”hela världen”.2015-02-20_1445

Samtidigt så finns också lärarens förhållningssätt i CBL, där hen fokuserar på gruppen och uppgiften. Observation är ett viktigt moment för att senare kunna ”styra” och handleda gruppen genom att omarbeta, förfina vad gruppen kommit fram till. En av lärarnas stora uppgifter är att guida eleverna och försöka ge dem feedback/forward så att de på det sättet kan få en överblick över sitt eget lärande. Mycket av lärandet sker genom olika kreativa processer där man använder musik, idrott och skapande samt att man hela tiden försöker utmana eleverna till att se på problemet ur olika perspektiv.
Neil Strowger avslutade studiebesöket med att säga; “headteachers are not heroes they are hero makers!”….
Det säger rätt mycket om skolans elevsyn, och därav får man också den positiva känslan när man kliver in på Bohunt.

Förutom CBL som verktyg så fanns det väldigt mycket mer som motiverade eleverna på skolan. Varje årskurs hade en ”morot”, en studieresa som inte precis gick till grannområdet… De planerar just nu en resa till Svalbard och förra året hade de varit till Japan och Bangladesh. Som många andra skolor i England erbjuder de ”extra kurser” på eftermiddagar och kvällar och som jag uppfattade var mycket populära. Vi hade två stycken 12 åringar som stolt pratade om sin skola medan vi fick gå runt och se hur skolan var uppbyggd. Den ena tjejen pratade om att hon snart skulle få möjlighet att träna extra mycket dans. Det hördes på henne hur mycket hon längtade efter det… 😉
Skolan hade också en tydlig sport- och friluftslivsprofil samtidigt som de också använde modern teknik inom alla ämnen.

Det här är någonting som jag tror vi behöver utveckla ännu mera inom svensk skola. Det fanns en ärlighet och glädje hos eleverna och när vi lämnade dom skulle de denna vecka ta emot drygt 400 lärare till…

 

Thank you Bohunt School!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *