En lång rubrik…

…på ett långsiktig arbete.

Idag ”firar” jag 2 månader på mitt nya arbete som projektledare för ”Långsiktig planering för goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola”. Jo, jag vet. Rubriken på projektet är väldigt lång, och kanske lite svår att förstå. Men jag ska förklara.

Arbetet vilar på tre stycken ben.
Det ena benet handlar om vår arbetsmiljö på förskolor och skolor. Arbetsmiljö arbetet är ett ständigt pågående arbete som i mångt och mycket styrs av våra lagar och regler. Det pågår dock ett intensivt arbete med att systematiskt arbeta med arbetsmiljön och i slutändan kommer resultatet bli att vi, tillsammans med de två andra benen, kan kvalitetssäkra våra lokaler på ett likvärdigt sätt och förhoppningsvis få till en god miljö för våra barn och unga.

Det andra benet innehåller egentligen två delar. Dels ser vi över alla våra lokaler, och då menar jag alla lokaler! Vår lokalsamordnare åker runt och träffar alla rektorer och förskolechefer för att checka av hur inne- och utemiljön ser ut just nu. Han gör det med hjälp av en lista som innehåller punkter som alla skolor och förskolor ska ha. Materialet kommer göra att vi får bra kontroll på vart åtgärder behöver sättas in både på kort och lång sikt. Dessutom kommer materialet att sammanställas och kopplas till det tredje benet som handlar om goda lärmiljöer. Den kopplingen handlar om att sammanföra den fysiska miljön (lokaler, möblering, specialsalar etc) med den pedagogiska och sociokulturella miljön, det vill säga hur vi planerar, arbetar, samspelar och lär av varandra.
Den andra delen handlar om att vi räknar, räknar, räknar och… räknar (pust…) på hur vi får plats med alla barn och unga. Var behöver vi bygga om, eller är det så att vi behöver bygga nytt, hur många blir vi i den delen av kommunen? Den här delen kan liknas med att lägga ett jättepussel där väldigt många bitar är likadana. En utmaning som ibland kan kännas en aning svår men som är helt och hållet nödvändig. Och ganska kul ändå 🙂

Arbetet med det tredje benet, den goda lärmiljön, är just nu inne i ”mitten” av ett helt nödvändigt processarbete. Rektorer och förskolechefer har fått fundera, diskutera, reflektera och framförallt konkretisera kring vad en god lärmiljö är för något. Vi försöker hitta våra minsta gemensamma nämnare där likvärdighet är en stor parameter, men också för att VI arbetar fram det här tillsammans som i sig blir en positiv kraft när vi nu kommer bygga om eller bygga nya lokaler. Att det är helt nödvändigt kanske inte är så självklart… …men det handlar om väldigt mycket pengar, väldigt mycket utveckling, väldigt mycket lärande och väldigt många barn och unga. Vi behöver (bli bättre på att ) förvalta dessa värdefulla saker på bästa sätt. Alla ska äga och känna igen sig i våra minsta gemensamma nämnare, vare sig man är med om ett nybygge, eller renoverar ett klassrum. Det är också därför processen hämtar in synpunkter från alla i vår verksamhet, chefer, lärare,förskollärare, barnskötare, elevhälsan och elever. Fokus i våra minsta gemensamma nämnare är naturligtvis ELEVEN och våra styrdokument. Våra lokaler, gamla som nya, ska andas lärande!! 60 kvm och snygga möbler är inte lärande, utan det är vad vi tänker, samspelar och gör som är det viktiga hämtar framförallt kraft från kapitel 1 och 2 i våra läroplaner, men konkretiserar innehållet och översätter det till VAD och HUR. Ett otroligt spännande arbete som också det kan kännas lite frustrerande och stort.

Långsiktigheten? Vart kommer den in. Jo, det är väl det som egentligen är det nya i det hela…
Vi tittar på en tidsperiod mellan 2015 och 2025, där de första 5 åren ska innebära att vi har grym koll på våra lär- och arbetsmiljöer, och de resterande 5 åren så kommer vi vara väl förberedda att på ett sånt flexibelt sätt som det bara går utveckla, ändra och justera våra barn och ungas arbetsplatser.

Återkommer….   😉

 

.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *